Akt o usługach cyfrowych już działa – sprawdź, co się zmienia

Unijny Akt o Usługach Cyfrowych, czyli DSA (Digital Services Act) obowiązuje od 25 sierpnia br. Jego adresatem w głównej mierze są największe platformy społecznościowe takie jak Facebook. Zadaniem nowego prawa jest wzmocnienie pozycji użytkowników poprzez silniejszą ochronę ich danych oraz procedury rozpatrywania skarg. Wszystko ma być prostsze i bardziej transparentne dla użytkowników końcowych.

Tym samym, jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, znika opcja odwołania się od decyzji portalu, czyli procedura wsparcia od resortu w sytuacji usunięcia konta lub treści na Facebooku.

To właśnie skuteczniejsze mechanizmy odwoławcze użytkowników oraz zgłaszania skarg to kluczowe osiągnięcia nowych regulacji prawnych. Zgodnie z polskimi postulatami zgłaszanymi jeszcze na etapie negocjowania dokumentu, zagwarantowano wprowadzenie jasnych kryteriów usuwania treści oraz skutecznej ścieżki odwoływania się od decyzji w przypadku zablokowania użytkownika lub jego treści. Wprowadzono także tzw. formułę uzasadnień – użytkownicy na podstawie bezpłatnego, wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg mają otrzymać wyjaśnienia dlaczego dana treść lub konto zostały zablokowane lub usunięte.

DSA w skrócie to także inne możliwości dla każdego użytkownika:
– procedury odwoływania się od decyzji platformy w ramach wewnętrznego systemu skarg wraz z odpowiedzią zwrotną na temat powodów decyzji:
https://transparency.fb.com/pl-pl/enforcement/taking-action/complaints-handling-process/
– transparentny wykaz ograniczeń w publikowaniu treści oraz możliwych środkach odwoławczych:
https://transparency.fb.com/pl-pl/policies/%20
– możliwość zgłaszania nielegalnych treści
https://www.facebook.com/help/2214522878809427/?helpref=hc_fnav