Bezpieczeństwo Twoich danych, czyli jak mądrze wybrać szkolenia online

Mnogość firm dostarczających nowoczesne narzędzia do nauki online sprawia, że często zwracamy uwagę jedynie na merytorykę dostarczanych materiałów, doświadczenie firmy na rynku oraz recenzje i liczbę dotychczasowych klientów. Z racji fachu, jakim się trudnimy, czyli świadczenia usług w szeroko rozumianym zakresie cyberbezpieczeństwa, uczulamy jednak na kolejny istotny aspekt – ochronę licznych danych, które mimowolnie generujemy podczas nawiązanej współpracy.

Krajowy Instytut Cyberbezpieczeństwa kilka miesięcy temu podjął szeroką współpracę z Knowbe4 – globalnym liderem dostarczającym narzędzia do szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa online. Firma ta może poszczycić się wyjątkowym naciskiem na kwestie bezpieczeństwa danych. Co istotne, Knowbe4 posiada Date Center w Niemczech i Irlandii – dane polskich klientów podlegają DC w Niemczech, co oznacza, że nie wychodzą one poza teren UE.

Knowbe4 partner Polska z normą ISO27001

ISO 27001 to standard bezpieczeństwa informacji, który zapewnia bezpieczne zarządzanie biurami, centrami rozwoju, centrami wsparcia i centrami danych. Knowbe4 jest audytowany pod kątem różnych standardów z rodziny Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej 27001 (ISO 27001) przez niezależną zewnętrzną akredytowaną jednostkę certyfikującą ANSI-ASQ National Accreditation Board (ANAB). Firma nieustannie podlega audytom w zakresie bezpieczeństwa informacji i może pochwalić się pomyślnym przejściem kontroli w zakresie: zarządzania prywatnością informacji, kontroli bezpieczeństwa informacji w chmurze obliczeniowej oraz ochrony informacji osobistych w chmurze publicznej dla podmiotów przetwarzających dane.

Knowbe4 Polska

W pierwszej kolejności warto wspomnieć, że KnowBe4 utrzymuje zgodność z RODO i opiera się na zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzulach umownych dotyczących przesyłania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych. Firma ogranicza dostęp do danych klientów i danych poufnych w zależności od potrzeb biznesowych. Dostęp jest przyznawany na podstawie roli pełnionej w organizacji. KnowBe4 egzekwuje obowiązkowe uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla całego dostępu do poufnych danych. W stosownych przypadkach dostęp do systemów jest ograniczony przez adres IP.

Technologia AWS w KnowBe4

Platforma działa w ramach Amazon Web Services (AWS) na zasadzie wspólnej odpowiedzialności – AWS odpowiada za bezpieczeństwo chmury, a KnowBe4 odpowiada za bezpieczeństwo w chmurze. Dzięki usłudze zarządzania kluczami AWS (KMS) możliwe jest szyfrowanie danych w spoczynku w produktach – bazach danych (RDS) i danych przechowywanych w S3.

Wiemy jak istotny jest czynnik ludzki w kwestiach cyberbezpieczeństwa, dlatego pracownicy Knowbe4 przechodzą obowiązkowe szkolenie w zakresie świadomości bezpieczeństwa i prywatności po zatrudnieniu i co najmniej raz w roku. Co najmniej raz w miesiącu przeprowadzane są symulowane testy phishingowe i socjotechniczne. Wszyscy pracownicy i kontrahenci KnowBe4 podpisują umowy o zachowaniu poufności i nieujawnianiu informacji po zatrudnieniu i przed uzyskaniem dostępu do danych firmy lub klienta.

Jak długo nasze dane przechowywane są w bazie?

KnowBe4 przechowuje roczne kopie zapasowe baz danych i trzyletnie dzienniki audytu i aplikacji. Te kopie zapasowe są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Firma podkreśla, że wydajność systemów w ramach architektury produktu jest monitorowana pod kątem kluczowych wskaźników, zapewniając, że obciążenie każdego systemu mieści się w akceptowalnym zakresie. Jeśli którykolwiek z komponentów zostanie przeciążony lub ulegnie awarii, zostaną uruchomione zautomatyzowane procesy w celu uruchomienia dodatkowych systemów tymczasowych lub wymiany istniejących systemów na nowe. Automatyzacja jest wbudowana w architekturę KnowBe4, więc monitorowanie systemu, aktualizacje i działania naprawcze mogą odbywać się w razie potrzeby bez przestojów. Zespół bezpieczeństwa informacji KnowBe4 przeprowadza comiesięczne skanowanie luk w zabezpieczeniach aplikacji internetowych. Skany te są skonfigurowane tak, aby działały jako skany uwierzytelnione. Wszelkie luki wykryte podczas tych skanowań lub innych działań związanych z wykrywaniem luk są dodawane do systemu śledzenia luk. Tam podatności są weryfikowane, kategoryzowane i oceniane pod kątem rzeczywistego ryzyka.

Jeśli masz więcej pytań, wątpliwości dotyczących szkoleń online z cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem najlepszych narzędzi dostępnych na rynku zapraszamy do kontaktu. Chętnie opowiemy Ci o wszystkich możliwościach systemu. Z nami uczysz się kiedy i jak chcesz – zyskujesz pełny dostęp do platformy, którą możesz zarządzać samodzielnie lub powierzyć to zadaniem nam. Wybór należy do Ciebie.