CHARLIE-CRP przedłużony

Trwający konflikt za wschodnią granicą oraz niemalejące ryzyko ataków cybernetycznych argumentuje przedłużenie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP. Zarządzenie przedłużające obowiązywanie alarmu do 31 sierpnia do północy br. podpisał właśnie premier Mateusz Morawiecki.

Przypominamy, że za wprowadzeniem alarmu CRP stoi szereg zadań dla administracji publicznej. Co konkretnie? „Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHA RLIE -CRP) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP lub BRAVO-CRP. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:
1) wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów;
2) dokonać przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku;
3) przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym:
a) dokonać przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz systemów,
b) przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.

Źródło: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Należy pamiętać, że w przypadku 3 stopnia alarmu CRP, należy podjąć przedsięwzięcia ujęte we wszystkich niższych alarmach czyli w sytuacji ogłoszenia alarmu CHARLIE-CRP należy przestrzegać również zaleceń z drugiego stopnia BRAVO-CRP oraz pierwszego ALFA-CRP.

Sprawdź, jakie jeszcze obowiązki należy wykonać w związku z I i II stopniem alarmowym CRP. Szczegółowe informacje znajdziesz w tym materiale:
Jakie obowiązki stoją przed administracją publiczną – czytaj więcej