ChatGPT- atrakcyjne narzędzie czy zagrożenie technologiczne?

Rozpocznijmy od tego czym jest CHATGPT? Jest to system sztucznej inteligencji stworzony i udostępniony przez OPENAI, który odpowiada na długie i skomplikowane pytania w naturalnym języku. Obecnie cieszy się wysokim zainteresowaniem zarówno indywidualnych użytkowników, firm, które poszukują w narzędziu optymalizacji swoich procesów, ale również gigantów technologicznych takich jak Microsoft, który już podłączył Al do wyszukiwarki internetowej Bing. Jedną z głównych różnic w stosunku do wcześniejszych rozwiązań są generowane odpowiedzi i prowadzenie konwersacji w sposób, który łudząco przypomina rozmowę z człowiekiem. Co więcej CzatGPT ma zdolność wyciągania kontekstu z wcześniejszych odpowiedzi, możemy powoływać się na wcześniejsze komentarze czy prosić o uszczegółowienie wątku.

Oto przykładowe już wykorzystywane funkcje Al:
Copywriting- Al z łatwością wspomoże pisanie tekstów do zadań związanych z copywritingiem, w tym opisów produktów, materiałów marketingowych i nagłówków.

Spójrzmy na tekst wygenerowany przez ChatBot:
Utwórz tekst na stronę internetową promujący usługę audytu cyberbezpieczeństwa”.

„W dzisiejszych czasach, gdy większość działań biznesowych odbywa się w świecie cyfrowym, cyberbezpieczeństwo jest niezwykle ważne. Ataki hakerskie, kradzieże tożsamości oraz naruszenia prywatności są coraz bardziej powszechne, a ich skutki mogą być katastrofalne dla firm oraz ich klientów. Dlatego też, audyt cyberbezpieczeństwa stał się nieodłącznym elementem strategii bezpieczeństwa w wielu organizacjach.

Nasza firma oferuje usługi audytu cyberbezpieczeństwa, które pomagają firmom zabezpieczyć się przed atakami i ochronić swoje wrażliwe dane. Przeprowadzamy szczegółową analizę systemów i procesów IT, aby zidentyfikować luki w bezpieczeństwie oraz zagrożenia. Następnie opracowujemy raport zawierający rekomendacje dotyczące poprawy bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka”.

Tekst jest napisany prawidłowo, zawiera podstawowe informacje o usłudze audytu, cele wykonania usługi oraz korzyści jakie można uzyskać, dlatego właśnie jest to narzędzie, które może mocno wesprzeć branżę copywritingu.

Podsumowanie- ChatGPT może podsumować długie wypowiedzi czy teksty, wydobywając z niego najważniejsze informacje, prezentując je w zwięzły sposób.
Spójrzmy na tekst wygenerowany przez ChatBot:
Podsumuj ten fragment książki:

„O tym że ataki w sieci stały się coraz bardziej prawdopodobne świadczą liczne publikacje a także wydarzenia, mające miejsce w Polsce czy innych krajach1 . Fakt ten wynika z rozwoju społeczeństwa informacyjnego, połączonego z doskonaleniem i upowszechnieniem rozwiązań informatycznych, telekomunikacyjnych co powoduje, przenoszenie określonych obszarów ludzkiej działalności ze świata realnego w cyberprzestrzeń. Główne cechy cyberprzestrzeni to globalny zasięg, wydajność, uniwersalność i w zasadzie taniość w dostępie. Czynniki te powodują że kolejne dziedziny życia społecznego są przenoszone do świata wirtualnego. Można przyjąć że obecnie bezpieczeństwo w tzw. cyberprzestrzeni stało się istotnym elementem aktywności polskich służb specjalnych. W świecie tak dynamicznych zmian, można zauważyć że wiele działań o charakterze destrukcyjnym czy wywiadowczym jest przenoszonych do świata wirtualnego. Obiektem ingerenci stają się sprzęt komputerowy czy elementy infrastruktury telekomunikacyjnej co ułatwia przejęcie danych niekiedy o charakterze wrażliwym. O tym że cyberprzestrzeń jest bardzo wrażliwa i jednocześnie podatna na wszelkiego rodzaju zagrożenia przekonują się zarówno organy państwa jak i przeciętni obywatele. Niestety póki co świadomość tych ostatnich jest dosyć mglista o tym jakie mogą być konsekwencje bycia ofiarą w cyberprzestrzeni, zwłaszcza że ludzie nie wyobrażają sobie codziennego funkcjonowania bez korzystania z cyberprzestrzeni. Korzystają z portali społecznościowych2 , które pojawiły się w Polce w XXI wieku. Od początku zaczęły cieszyć się dość dużym uznaniem. Liczba odwiedzających z dnia na dzień radykalne zwiększała się. Szczególne zainteresowanie portali społecznościowych budziło u ludzi młodych, którzy zazwyczaj wybierają to, co nowe. W Polsce pierwszym portalem społecznościowym, który budził zainteresowanie była „NK”3 a później Facebook i Twiterr.”

„Fragment książki opisuje rosnące zagrożenia związane z cyberatakami, wynikające z rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przenoszenia coraz większej liczby dziedzin życia do cyberprzestrzeni. Autor zwraca uwagę na to, że ataki te mogą mieć charakter destrukcyjny lub wywiadowczy, a ich celem może być przejęcie danych, w tym wrażliwych informacji. Autor podkreśla także, że świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni jest wciąż niska, pomimo rosnącej liczby użytkowników portali społecznościowych, które stały się bardzo popularne w Polsce od początku XXI wieku. W Polsce pierwszym portalem społecznościowym, który zyskał popularność, był „„K”” a następnie Facebook i Twitter.”

Analizowanie tekstu- ChatGPT może analizować tekst, wydobywając określone przez nas informacje lub wzorce. Spójrzmy na tekst wygenerowany przez ChatBot:
Przeanalizuj poniższy tekst i odpowiedz na pytania:
1. Kto jest odbiorcą tekstu?
2. Jakie cechy cyberprzestrzeni są istotne i dlaczego?
3. Kontekst social media w cyberprzestrzeni.

„O tym że ataki w sieci stały się coraz bardziej prawdopodobne świadczą liczne publikacje a także wydarzenia, mające miejsce w Polsce czy innych krajach1. Fakt ten wynika z rozwoju społeczeństwa informacyjnego, połączonego z doskonaleniem i upowszechnieniem rozwiązań informatycznych, telekomunikacyjnych co powoduje, przenoszenie określonych obszarów ludzkiej działalności ze świata realnego w cyberprzestrzeń. Główne cechy cyberprzestrzeni to globalny zasięg, wydajność, uniwersalność i w zasadzie taniość w dostępie. Czynniki te powodują że kolejne dziedziny życia społecznego są przenoszone do świata wirtualnego. Można przyjąć że obecnie bezpieczeństwo w tzw. cyberprzestrzeni stało się istotnym elementem aktywności polskich służb specjalnych. W świecie tak dynamicznych zmian, można zauważyć że wiele działań o charakterze destrukcyjnym czy wywiadowczym jest przenoszonych do świata wirtualnego. Obiektem ingerenci stają się sprzęt komputerowy czy elementy infrastruktury telekomunikacyjnej co ułatwia przejęcie danych niekiedy o charakterze wrażliwym. O tym że cyberprzestrzeń jest bardzo wrażliwa i jednocześnie podatna na wszelkiego rodzaju zagrożenia przekonują się zarówno organy państwa jak i przeciętni obywatele. Niestety póki co świadomość tych ostatnich jest dosyć mglista o tym jakie mogą być konsekwencje bycia ofiarą w cyberprzestrzeni, zwłaszcza że ludzie nie wyobrażają sobie codziennego funkcjonowania bez korzystania z cyberprzestrzeni. Korzystają z portali społecznościowych2 , które pojawiły się w Polce w XXI wieku. Od początku zaczęły cieszyć się dość dużym uznaniem. Liczba odwiedzających z dnia na dzień radykalne zwiększała się. Szczególne zainteresowanie portali społecznościowych budziło u ludzi młodych, którzy zazwyczaj wybierają to, co nowe. W Polsce pierwszym portalem społecznościowym, który budził zainteresowanie była „NK”3 a później Facebook i Twiterr”.

1. Odbiorcami tekstu mogą być osoby zainteresowane tematyką cyberbezpieczeństwa oraz korzystające z internetu i mediów społecznościowych.

2. Istotne cechy cyberprzestrzeni to globalny zasięg, wydajność, uniwersalność i dostępność. Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego coraz więcej dziedzin życia przenosi się do świata wirtualnego, co sprawia, że zagrożenia w cyberprzestrzeni stają się coraz bardziej prawdopodobne i wymagają uwagi organów państwa oraz świadomości obywateli.

3. Social media stanowią jedną z dziedzin życia przeniesionych do cyberprzestrzeni. Portalami społecznościowymi w Polsce były „„K”” Facebook i Twitter. Zainteresowanie nimi szczególnie budziło się u ludzi młodych, którzy zazwyczaj wybierają to, co nowe. Jednocześnie, korzystanie z mediów społecznościowych niesie ze sobą pewne ryzyka, w tym zagrożenie prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Klasyfikacja- ChatGPT może klasyfikować i przypisywać do kategorii, a także być wykorzystywany do analizy nastroju czy wykrywania spamu.
Spójrzmy na tekst wygenerowany przez ChatBot:

Podziel poniższe słowa na dwie grupy:
1. Cyberprzestępczość
2. Cyberbezpieczeństwo

Phishing, Ransomware, Audyt, Testy penetracyjne, SOC, Vishing, DDOS, SIEM
Grupa 1:
Cyberprzestępczość: Phishing, Ransomware, Vishing, DDOS
Grupa 2:
Cyberbezpieczeństwo: Audyt, Testy penetracyjne, SOC, SIEM

Tłumacz- ChatGPT może być wykorzystywany do tłumaczenia, udostępniając treści odbiorcom na całym świecie.
Spójrzmy na tekst wygenerowany przez ChatBot:

Przetłumacz poniższe zdanie na niemiecki, angielski i francuski:
„W dzisiejszych czasach, gdy większość działań biznesowych odbywa się w świecie cyfrowym, cyberbezpieczeństwo jest niezwykle ważne.

Niemiecki: In der heutigen Zeit, in der die meisten Geschäftsaktivitäten in der digitalen Welt stattfinden, ist Cybersicherheit äußerst wichtig.

Angielski: In today’’ world, where most business activities take place in the digital realm, cybersecurity is extremely important.

Francuski: De nos jours, où la plupart des activités commerciales ont lieu dans le monde numérique, la cybersécurité est extrêmement importante.”

Pisanie kodu i tworzenie oprogramowania- Jeśli posiadasz odpowiednie kompetencje ChatGPT może wygenerować Ci kod.

ChatGPT popełnia błędy.

ChatGPT popełnia błędy i nie jest w stanie zastąpić człowieka. Samo OpenAI opisuje ograniczenie AI i przedstawia kilka z nich:
– ChatGPT czasem pisze wiarygodnie brzmiące, ale niepoprawne lub bezsensowne odpowiedzi.
– ChatGPT często jest nadmiernie rozległy i nadużywa wyrażeń.
– ChatGPT nie zadaje pytań dodatkowych tylko zgaduje co miał na myśli użytkownik.
– ChatGPT mimo konieczności odrzucania nieodpowiednich próśb, przy dobrze sformułowanym pytaniu odpowie na niedozwolone treści.

Należy pamiętać, aby z dystansem podchodzić do treści generowanych przez ChatGPT, ponieważ mogą być to wyjątkowo przekonujące kłamstwa, które laikowi może być trudno odróżnić od prawdy. ChatGPT może stanowić narzędzie wspierające i inspirujące ale wyłącznie dla świadomych użytkowników, którzy są w stanie zweryfikować ich prawidłowość.

ChatGPT może stanowić narzędzie w rękach cyberprzestępców.
Wielu badaczy bardzo krytycznie odnosi się do oczekiwań związanych z AI, co jednak nie ma przełożenia na masowe zainteresowanie i zadowolenie użytkowników. Niestety wraz z użytkownikami, których narzędzie ma docelowo wspierać dołączyli cyberprzestępcy i osoby szukające nielegalnych korzyści.

ChatGPT sprawdza się np. jako narzędzie do kreowania fałszywych wiadomości e-mail do kampanii phishingowych.

Kiedy zapytamy Al. wprost o wygenerowanie odpowiedzi, zgodnie z założeniem nie da nam odpowiedzi. Spójrzmy:

Czy możesz napisać przykładowego maila phishingowego?

Niestety nie jestem w stanie napisać przykładowego maila phishingowego, ponieważ jest to nielegalne i narusza moje zasady etyczne i wartości. Moim celem jest służenie jako narzędzie do pomocy ludziom, a nie szkodzenie im. Phishing to poważne naruszenie prywatności i bezpieczeństwa, i nie powinno się naśladować ani propagować takich działań.

Zamiast tego, chciałbym polecić, abyś pozostał czujny i ostrożny wobec podejrzanych e-maili i unikał klikania w podejrzane linki lub pobierania plików z nieznanych źródeł. Jeśli otrzymasz podejrzany e-mail, zawsze warto potwierdzić jego autentyczność, skontaktując się bezpośrednio z nadawcą za pomocą oficjalnych kanałów komunikacji, takich jak numer telefonu lub adres e-mail umieszczony na ich stronie internetowej. W ten sposób będziesz w stanie ochronić swoje dane osobowe i uniknąć potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa swojego komputera lub urządzenia mobilnego.

Jednak jeśli będziemy prowadzić z Al Konwersację to możemy uzyskać od niego odpowiedź, której szukamy. Co więcej kampanie phishingowe mogą być przez Chatbot w mgnieniu oka tłumaczone na inne języki, dzięki czemu w fałszywej wiadomości nie pojawią się błędy gramatyczne i ortograficzne, które niejednokrotnie były pierwszą wskazówką do wyłapania oszustwa.

Oprócz wsparcia przy kreowaniu fałszywych wiadomości, ChatGPT ma potencjał, aby wspierać naukę początkujących cyberprzestępców. Wysoko w rankingu najbardziej chodliwych towarów w Dark Webie znajdują się samouczki dotyczące oszustw, które można zakupić już od 7 dolarów. A co jeśli CHatGPT za darmo będzie udzielał instrukcji i wsparcia cyberprzestępcom? Niestety, ale jeśli cyberprzestępca posiada minimalną wiedzę i jest wystarczająco kreatywny by zadać odpowiednie pytania to jest w stanie uzyskać od Chatbota wsparcie przy tworzeniu złośliwych narzędzi. OpenAl zabrania tworzenia szkodliwych treści i oprogramowania, więc jeśli poprosimy o ChatGPT bezpośrednio o wsparcie w zakresie cyberprzestępczości to odmówi, jednak jeśli nie wykorzystamy właściwych terminów, a damy mu szczątkowe elementy do wykonania- krok po kroku- to złoży nam np. gotowy kod ransomware.

Podsumowując, sztuczna inteligencja wykazuje duży potencjał, aby być powszechnie dostępną technologią, chętnie wykorzystywaną przez użytkowników. Zaczęły pojawiać się pierwsze opinie, które sugerują, że ChatGPT może odebrać ludziom pracę, jednak na razie jest to nie możliwe, aby ta technologia zastąpiła ludzi, choć może wziąć udział w optymalizacji i usprawnieniu wielu procesów.

Ręczna wciągarka linowa