Dlaczego warto zastrzec swój numer PESEL

O inicjatywie Ministerstwa Cyfryzacji związanej z możliwością zastrzeżenia swojego numeru PESEL pisaliśmy wielokrotnie, dziś przypominamy dlaczego warto to zrobić, w jaki sposób cofnąć zastrzeżenie i na jakiego rodzaju sprawy nie wpływa zastrzeżenie PESEL-u.

Od 1 czerwca br. wszystkie instytucje finansowe, kancelarie notarialne oraz telekomy będą zobowiązane do weryfikacji czy nie posiadamy zastrzeżonego numeru PESEL w momencie podpisywania z nami umowy. Opcja zastrzeżenia PESEL-u to ważny krok w ochronie naszych danych oraz finansów. Instytucje finansowe nie będą bowiem mogły żądać od nas zapłaty długu w sytuacji, gdy posiadamy zastrzeżony PESEL, a oszust – w naszym imieniu – zaciągnie na nas zobowiązanie finansowe. To olbrzymia zmiana, bowiem do tej pory to ofiara – czyli właściciel skradzionych danych, musiał udowadniać przed instytucjami, że nie zaciągnął danego zobowiązania.

Od listopada ubr. z opcji zastrzeżenie PESEL-u skorzystało już 2,7 mln Polaków. Można to zrobić na kilka sposobów: poprzez aplikację mObywatel, w serwisie internetowym mObywatel oraz w dowolnym urzędzie gminy.
Co istotne, możemy zastrzegać PESEL i cofać zastrzeżenia w razie potrzeby wielokrotnie, bez opłat. Cofanie zastrzeżenia odbywa się na dwa sposoby: bezterminowo – wówczas PESEL będzie niezastrzeżony do czasu ponownego zastrzeżenia, bądź też wyznaczyć czas automatycznego ponownego zastrzeżenia. Musimy jedynie pamiętać o półgodzinnej zmianie statusu zastrzeżenia – czyli 30 minutach, po których następuje aktualizacja naszego statusu w przypadku dokonanych zmian.

Zastrzeżenie numeru PESEL ma chronić nas przed finansowymi konsekwencjami kradzieży danych, dlatego nie ma żadnego wpływu m.in. na szereg spraw urzędowych, takich jak: wzięcie ślubu, zameldowanie, wyrabianie dokumentów, podróżowanie, udział w wyborach, wizyty u lekarza, pobyt w szpitalu, podpisywanie umowy o pracę etc.

Warto podkreślić, że niezależnie od naszej decyzji, PESEL zostaje automatycznie zastrzeżony w momencie zgłoszenia utraty lub kradzieży dowodu osobistego. Jeśli nie chcemy, aby nasz PESEL był dalej zastrzeżony w momencie wyrobienia nowego dowodu, musimy cofnąć zastrzeżenie w aplikacji, na stronie mObywatel lub w urzędzie gminy.

Z opcji zastrzeżenia numeru PESEL powinniśmy skorzystać wszyscy, zwłaszcza osoby starsze, szczególnie narażone na wyłudzenia i kradzież danych. Niestety, jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, z tej opcji do tej pory skorzystało tylko 10 proc. wszystkich, polskich seniorów, dlatego warto namawiać naszych bliskich, by skorzystały z tej opcji. W sytuacji kradzieży danych pozwoli im to bez niepotrzebnego stresu i wyjaśnień uniknąć dotkliwych zobowiązań finansowych.