Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej już niebawem

20 maja br. wejdzie w życie europejskie rozporządzenie eIDAS 2 związane z wdrożeniem Europejskich Portfeli Tożsamości Cyfrowej. To osobiste portfele cyfrowe, które będą uznawane w całej UE, a których część funkcjonalności posiada już polska aplikacja mObywatel.


Co prawda nie wiadomo jeszcze jak w praktyce będzie wyglądało wdrożenie cyfrowych portfeli w Unii, ponieważ czekamy na akty wykonawcze do rozporządzenia, a część wymagań technicznych związanych z wdrożeniem mamy poznać dopiero pod koniec roku. Po tym czasie państwa członkowskie na dostosowanie się do przepisów, czyli budowę i wdrożenie portfeli, będą miały 2 lata.

Z czym wiąże się posiadanie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej?

Mowa m.in. o potwierdzaniu tożsamości podczas korzystania z różnego rodzaju usług, dzieleniu się danymi, prezentowaniu dokumentów mobilnych. Jak widać to funkcjonalności, które polscy obywatele mogą już znaleźć w aplikacji mObywatel. Od teraz, w ramach portfela tożsamości cyfrowej, będą z nich mogli korzystać wszyscy obywatele Unii.

O projekcie eIDAS2 usłyszymy w Polsce zapewne jeszcze nie raz, m.in. za sprawą planowanych konsultacji publicznych. Ministerstwo Cyfryzacji chce wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki przeprowadzić konsultacje związane z dostosowaniem mObywatela do Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Będziemy o tym fakcie informować Państwa na bieżąco.

Dodaj komentarz