Kaspersky może posłużyć do cyberataków – ostrzegają Niemcy

Federalny Urząd Bezpieczeństwa Technologii Informacyjnych (BSI) w Niemczech ostrzega przed korzystaniem z rosyjskiego oprogramowania antywirusowego Kaspersky. Jak alarmuje BSI, może ono posłużyć do cyberataków, a najbardziej narażone na te działania mają być podmioty o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i związane z infrastrukturą krytyczną.

Apel o ostrożność i zmianę oprogramowania antywirusowego BSI wydał we wtorek, 15 marca. Jak alarmuje Urząd, Kaspersky sam może przeprowadzić cyberatak, może również zostać zmuszony do zaatakowania systemów. Inne obawy związane z bezpieczeństwem rosyjskiego oprogramowania wiąże się z prawdopodobieństwem inwigilowania firmy przez rosyjskie organy.

Przypomnijmy, że zakaz korzystania z oprogramowania Kaspersky funkcjonuje już w Stanach Zjednoczonych, już od 2017 roku. Wówczas firma negatywnie odnosiła się do zarzutów o współpracę z rosyjskim rządem.