Krajowy Instytut Cyberbezpieczeństwa w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Oferta Krajowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa jest już dostępna dla beneficjentów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Nasz Instytut dołączył właśnie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych wspomnianego Urzędu, a to oznacza możliwość pozyskania dofinansowania na nasze szkolenia.


Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzą wojewódzkie urzędy pracy właściwe ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej lub na główny obszar działania instytucji. Jest bazą danych zawierającą informacje o kilkunastu tysiącach instytucji szkoleniowych i ich ofercie. Tym samym, pracownikom oraz klientom urzędów pracy pomaga zorientować się w ofercie szkoleniowej i dokonać racjonalnego wyboru.

Nasza oferta prezentuje się następująco:
Wizytówka KICB

Zachęcamy do kontaktu z urzędem pracy i weryfikacji możliwości pozyskania środków na realizację szkoleń w naszym Instytucie.