Krajowym Instytut Cyberbezpieczeństwa podmiotem doradczym w bazie SPEKTRUM Agencji Rozwoju Pomorza

Od dziś pomorskie firmy i przedsiębiorstwa mogą starać się o uzyskanie dofinansowania na zakup specjalistycznych usług doradczych w Krajowym Instytucie Cyberbezpieczeństwa. To efekt nawiązanej przez nas współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza, która koordynuje finansowany przez UE projekt Pomorskiego Systemu Usług Doradczych SPEKTRUM.

Dołączenie do grona akredytowanych przez ARP firm doradczych poprzedziła wcześniejsza weryfikacja naszych usług oraz kompetencji. Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu dołączenia do zaufanego grona podmiotów wspierających szeroko rozumiany rozwój sektora MŚP na Pomorzu.

Czym jest SPEKTRUM i jakie daje możliwości podmiotom zainteresowanym zakupem usług doradczych? SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. W przypadku wyboru naszego Instytutu będą to oczywiście usługi dotyczące stricte cyberbezpieczeństwa z racji naszych kompetencji.

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim o określonych parametrach zatrudnienia, rocznego obrotu oraz bilansu.

Mikroprzedsiębiorstwa, które:
– zatrudniają mniej niż 10 pracowników
– osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 2 mln euro
– w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 2 mln euro

Małe przedsiębiorstwa, które:
– zatrudniają mniej niż 50 pracowników
– osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 10 mln euro
– w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 10 mln euro

Średnie przedsiębiorstwa, które:
– zatrudniają mniej niż 250 pracowników
– osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 50 mln euro
– w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 43 mln euro

Aby zyskać szansę na grant wystarczy poddać się badaniu wstępnemu potrzeb doradczych i wybrać specjalistyczną usługę w katalogu akredytowanych przez ARP firm doradczych:
Krajowy Instytut Cyebrbezpieczeństwa w bazie SPEKTRUM – czytaj więcej

W przypadku mikroprzedsiębiorstw łączny koszt kwalifikowalny usług doradczych nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł, w małych przedsiębiorstwach – 100 tys. zł, a 150 tys. zł w przypadku średnich przedsiębiorstw.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu.