Maciej Buś audytorem wiodącym w KICB

Maciej Buś – Audytor wiodący Systemów Zarządzania z serii ISO, Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych oraz Specjalista ds. Bezpieczeństwa przetwarzania danych z kategorii szczególnej dołączył do grona ekspertów Krajowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa.

Maciej Buś jest audytorem wiodącym w programach: ISO 27001 zarządzanie bezpieczeństwem informacji, ISO 9001 zarządzanie jakością, ISO 45001 BHP, ISO 14001 zarządzanie środowiskiem, ISO 13485 zarządzanie jakością wyrobów medycznych. W biznesie odnosi sukcesy jako właściciel spółki prawa handlowego – Europejskiego Instytutu Jakości. Działalność Instytutu skupia się wokół certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji wyrobów, badań laboratoryjnych, bezpieczeństwa IT, audytów cyberbezpieczeństwa oraz oceny zgodności prawnej w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Maciej Buś znany jest również ze swojej działalności społecznej jako Przewodniczący Rady Fundacji Wsparcia ,,Polska Jakość’. Celem Fundacji jest działalność w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek kapitałowych oraz administracji publicznej poprzez: udzielanie stypendiów, zapomóg i dofinansowywania, inspirowanie, wspieranie, promowanie standardów zarządzania z serii ISO. Fundacja współorganizuje również liczne inicjatywy, w tym szkolenia, konferencje o ogólnopolskim charakterze dla przedsiębiorców, przedstawicieli administracji publicznej działających na terenie UE.