Niemal ⅓ Polaków udostępnia swoje hasła do logowania

Smutnych statystyk ciąg dalszy. Po tym jak kilka dni temu informowaliśmy, iż niemal połowa Polaków nie wie jak zachować się w przypadku wycieku danych osobowych, dziś przytaczamy równie pesymistyczne dane. Pochodzą one z raportu przygotowanego przez serwis ChronPESEL.pl i Krajowy Rejestr Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy wiecie, że niemal ⅓ osób w wieku 18-24 lat udostępniło swoje dane do logowania osobom trzecim?! W tej grupie wiekowej ryzykowne zachowania w sieci występują najczęściej, choć jednocześnie 47 proc. tych osób deklaruje, że potrafiłaby zareagować w przypadku włamania na ich komputer czy telefon.

W ogólnej skali wszystkich ankietowanych osób, ponad 11 proc. przyznało się, że udostępniło swoje dane do logowania osobom trzecim. We wspomnianej już grupie młodych Polaków w wieku 18-24 lata niemal 20 proc. przyznało się, że zdarzyło im się opublikować zdjęcia swoich dokumentów w sieci! W grupie osób powyżej 55 roku życia odsetek ten wynosi już tylko 6-8 proc.

Jakie konsekwencje może przynieść takie zachowanie w sieci nie musimy chyba tłumaczyć. Próby wyłudzeń kredytów czy umów leasingowych są w tym przypadku na porządku dziennym. Jak pokazują dane systemu Dokumentów Zastrzeżonych, cytowanych w badaniu, w pierwszym półroczu br. każdego dnia przestępcy próbowali wyłudzić na skradziony dowód 575 tysięcy złotych. W pierwszym kwartale tego roku udaremniono niemal 2 tysiące takich prób na łączną kwotę prawie 52 mln zł!

Wnioski nasuwają się same. Zachowujmy szczególną ostrożność w sieci i pod żadnym pozorem nie udostępniaj swoich danych do logowania, danych wrażliwych, a tym bardziej zdjęć dokumentów, które mogą posłużyć cyberprzestępcom do prób wyłudzeń.