Niszczenie nośników danych

Wykorzystywanie danych znalezionych na śmietniku jest sytuacją od lat do znudzenia powtarzalną i celebrowaną przez przestępców. Mimo powszechnie znanych przepisów, które nakazują, ułatwiają i ustalają prawidłowe ścieżki usuwania danych z nośników, m.in. RODO czy norma ISO/EIC 21964 wciąż spotykamy się z sytuacjami, w których dane są błędnie lub w nie pełni usuwane, co prowadzi do ich wycieku.

Większość firm pozbywa się nadmiaru przechowywanych dokumentów w formie papierowej i sukcesywnie wymienia je na elektroniczną wersję. W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest przedsiębiorcy pozostać w systemie dokumentacji papierowej, zabezpieczać powierzchnię pod archiwum czy zatrudniać pracowników, którzy będą je obsługiwać. W dodatku dostępność dokumentów w wersji papierowej jest problematyczna i czasochłonna.
Jakie są najczęstsze przyczyny usuwania danych ?

1. Utylizacja – to czynność, która najbardziej wszystkim kojarzy się z koniecznością zniszczenia nośników bez możliwości odtworzenia informacji na nich zawartych. Coraz więcej firm decyduje się na oddanie nośników specjalistycznej firmie, której powierza przetwarzanie danych i zniszczenie sprzętu zakończone otrzymaniem zaświadczenia.

2. Sprzedaż – Wymiana sprzętu na nowszy, bardziej rozwinięty technologicznie czy dostosowany do naszych potrzeb nie zawsze musi kończyć się wyrzuceniem poprzedniego, który jest często w pełni sprawny. Sprzedaż lub bezpłatne przekazanie sprzętu np. dla fundacji, która wspiera kraje niskorozwinięte powinno być zawsze uprzedzone trwałym usunięciem danych.

3. Naprawa – Przed oddaniem urządzenia np. komputera, telefonu, dysku do serwisu, powinno się usunąć wszelkie możliwie dane, tak aby nie narazić ich na wyciek, a co za tym idzie na straty finansowe lub/i wizerunkowe firmy.
Jak zniszczyć dane?

Najważniejsze, aby dane były usunięte w sposób nieodwracalny tak by ich odtworzenie nie było możliwe. Istnieją sytuacje w których trwałe usunięcie danych jest niemożliwe bądź pracochłonne lub nieopłacalne i wtedy stosuje się metodę fizycznego zniszczenia nośnika. Przed usunięciem danych należy pamiętać, aby robić to starannie i dokładnie oraz mieć świadomość, że jeśli dane trafią w niepowołane ręce to może to spowodować szereg poważnych konsekwencji dla firmy.

Za najskuteczniejszy sposób niszczenia nośników uznaje się metodę chemiczną. Nałożenie substancji chemicznych na nośnik powoduje całkowite zniszczenie jego struktur. Grupa metod logicznych nie zawsze jest skuteczna, jednak w jej przypadku nie dochodzi do zniszczenia nośnika.

Metoda termiczna jest niepraktyczna i jeśli nie jest prowadzona powiązana działalność, raczej nikt nie będzie niszczył firmowych dysków w temperaturze ponad 1000 stopni Celsjusza.
Demagnetyzacja cechuje się wysokim poziomem skuteczności (wyłączając dyski SSD i flash) jednak jest rozwiązaniem kosztownym i wymaga korzystania ze specjalistycznego sprzętu.

Jeśli chcesz mieć pewność, że proces niszczenia nośników danych w Twojej firmie jest prawidłowy to ustal procedury, które będą ściśle określały postępowanie bądź oddaj to zadanie wyspecjalizowanym firmom, które przejmą od Ciebie ten obowiązek i skutecznie pozbędą się danych z nośników.