Nowa ustawa o aplikacji mObywatel

26 maja tego roku Sejm przyjął nową ustawę dotyczącą aplikacji mObywatel. Odświeżona wersja aplikacji to szereg dodatkowych możliwości, o których podczas wtorkowej III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: “Trendy i społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju nowych technologii cyfrowych” mówiła Dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Cyfryzacji Magdalena Witkowska-Krzymowska.

Okazją do rozmowy na temat rozwoju szeroko rozumianych usług cyfrowych dla obywateli oraz powszechnie już stosowanego mObywatela była konferencja w podwarszawskim Józefowie organizowana przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP-PIB. Wydarzenie pod honorowym patronatem Ministra Cyfryzacji – Janusza Cieszyńskiego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Stowarzyszenia Europejskiego Klubu Biznesu Polska w głównej mierze sprowadzało się do omówienia społecznych i ekonomicznych aspektów rozwoju nowych technologii.

mObywatel na równi z tradycyjnym dokumentem tożsamości


Wróćmy jednak do świeżo znowelizowanej ustawy o aplikacji mObywatel, czyli tematu, który otwierał wtorkową konferencję w CNBOP-PIB. Nowe przepisy zrównują aplikację z tradycyjnymi dokumentami tożsamości, stwarzają również kompleksowo podstawy prawne dla funkcjonowania aplikacji.

Jak mówiła Magdalena Witkowska-Krzymowska, w aplikacji użytkownicy otrzymają mDowód, czyli nowy cyfrowy dokument tożsamości, który ma być powszechnie uznawany w urzędach, bankach oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest weryfikacja tożsamości.

W aplikacji pojawi się szereg nowych dokumentów, takich jak: karty rowerowe, legitymacje szkolne, studenckie, legitymacje osób niepełnosprawnych, legitymacje służbowe nauczyciela, legitymacje doktoranta, poselskie i senatorskie czy wreszcie legitymacje potwierdzające prawo do wykonywania zawodów medycznych dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych i nie tylko.

Nowa aplikacja to jednak przede wszystkim wygoda w codziennych obowiązkach – z pomocą aplikacji nie tylko potwierdzimy tożsamość w wielu instytucjach, ale także odbierzemy przesyłkę na poczcie, pobierzemy karty do głosowania czy tymczasowe prawo jazdy.

Jak jednak zastrzega Dyrektor Departamentu Prawnego Resortu Cyfryzacji, aplikacja nie będzie mogła być używana do przekraczania granic, w procedurze wnioskowania o dowód osobisty oraz innych przypadkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów, jeśli takowe zostanie ogłoszone.

Z aplikacji już teraz masowo korzystają obywatele Ukrainy, dla których korzystanie z nowej wersji będzie dużym ułatwieniem w podróżach. Zgodnie z przyjętą ustawą obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie i posiadają numer PESEL będą mogli z pomocą mObywatela wraz z dokumentem podróży legalnie przekraczać granice bez konieczności posiadania wizy.

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Cyfryzacji z nowego mObywatela będziemy mogli korzystać od wakacji.