Obsługujemy incydenty w modelu usługi

Aktualne przepisy prawa nakładają obowiązek zgłaszania incydentów bezpieczeństwa przez podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wymogiem będzie tzw. wczesne ostrzeżenie o incydencie poważnym, w terminie nie późniejszym niż 24 godziny od jego wykrycia, do CSIRT sektorowego. Z kolei na zgłoszenie incydentu poważnego od jego wykrycia instytucje będące podmiotami kluczowymi i ważnymi (w myśl ww. projektu ustawy) będą miały czas do 72 godzin. Nowe wymogi, a także znaczne poszerzenie listy podmiotów ważnych i kluczowych w nowym KSC oznacza jedno – konieczność pilnego zaplanowania i przygotowania przez wiele instytucji zdolności reagowania na incydenty.

Z myślą o podmiotach, które z różnych względów nie posiadają własnego zaplecza kadrowego do obsługi incydentów przygotowaliśmy ofertę obsługi i reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa w formie usługi. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami pod poniższym linkiem:
Obsługa incydentów cyberbezpieczeństwa – czytaj więcej

Dodaj komentarz