Praca hybrydowa – nie taka pieśń przyszłości

Niebawem mija rok od oficjalnego ogłoszenia w Polsce epidemii koronawirusa. Te miesiące zmieniły wszystko – nasz tryb funkcjonowania, zwyczaje zakupowe, relacje rodzinne. Udowodniły również, że wiele rzeczy, które do tej pory wydawały się nam nierealne, staną się naszą codziennością. Np. wielu z nas działa zawodowo zdalnie, ale coraz częściej słyszymy również o modelu łączonym, czyli pracy hybrydowej. Praca na odległość oraz łączona w domu i w biurze stała się prawdziwym wyzwaniem w kwestii cyberbezpieczeństwa.

Praca hybrydowa – rosnący trend

Tak diametralne zmiany w funkcjonowaniu wielu firm i organizacji to nie tylko kwestia odgórnych wymogów i bezpieczeństwa, ale również wzrostu świadomości pracowników i ich pracodawców. Wielu z nas w tym trudnym czasie przekonało się osobiście, że praca to tak naprawdę czynność, a nie miejsce, więc gros obowiązków można wykonać zdalnie. Inną kwestią są relacje międzyludzkie, bezpośredni kontakt oraz mierzalność efektywności pracy na odległość. Z myślą o tym coraz większa grupa pracodawców przygotowuje się do funkcjonowania w modelu hybrydowym w przyszłości, niezależnie od skali epidemicznych statystyk.

Jak mierzyć efektywność pracy zdalnej?

Jak wynika z raportu “Organizacja pracy w czasie pandemii” przygotowanego przez Ernst&Young, efektywność pracy zdalnej jest w dzisiejszym świecie trudno mierzalna. Wpływ na nią będzie miała niepewna sytuacja epidemiczna, ale także nieumiejętne korzystanie z narzędzi zdalnych i niewystarczająco rozwinięte umiejętności zarządcze pracą zdalną. Rozwiązaniem tego problemu są pojawiające się na rynku programy do kontroli czasu pracy przy komputerze. Jednym z nich, wartym uwagi, jest TimeCamp, o której więcej dowiedzą się Państwo z poniższego linku: TimeCamp – czytaj więcej

Wyzwania IT, a praca na odległość

Pandemia przyzwyczaiła wszystkich do pracy z domu, dlatego pracodawcy stoją przed zadaniem zaprojektowania pracy hybrydowej w nowym wydaniu poprzez przygotowanie narzędzi służących do pracy zdalnej, stworzenie procedur i regulaminów, metod motywacji i badania efektywności. Nowa rzeczywistość, która nas zastała spowodowała również, że wiele firm rozpoczęło pracę zdalną bez przemyślanych strategii, co skutkuje powstaniem wielu luk, które są otwartą drogą dla cyberprzestępców – przyszedł czas, aby to zweryfikować i jak najszybciej poprawić.

Przed jakimi wyzwaniami stoją jeszcze pracodawcy? Nowy model funkcjonowania pociąga za sobą konieczność ponoszenia dodatkowych nakładów na sprawy związane z bezpieczeństwem. Mowa zwłaszcza o zwiększeniu budżetu IT na działania związane z zabezpieczeniem, przygotowaniem i wsparciem stanowisk hybrydowych. Zmiany te odczuwają szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, w których do tej pory niejednokrotnie zespół IT stanowiła jedna osoba, która realizowała działania ad hoc. Praca zdalna i hybrydowa to wreszcie większa rola helpdesku i szeroko rozumianego wsparcia IT dla pracowników. W końcu każdy z pracowników może borykać się z problemami, które w firmie były rozwiązywane przez dział IT (np. połączenie z Internetem, instalowanie aplikacji, sprzętu itp.).

Większa rola szkoleń i danych w chmurze

– Kluczowym rozwiązaniem ochrony przed cyberprzestępcami będzie odpowiednie przygotowanie stanowisk m.in poprzez wdrożenie bezpiecznych tuneli VPN do zasobów firmy lub wprowadzenie dwuetapowego uwierzytelniania do ochrony danych. Dobrym krokiem będzie też przeniesienie części lub całości infrastruktury i danych do chmury. W przypadku pracy hybrydowej warto pamiętać również o tym, aby ograniczyć dostęp tylko do danych, które pracownikowi są niezbędne – mówi Piotr Kukla, prezes PM Digital.

– Rozwój tej formy aktywności zawodowej wpłynie z pewnością na rozwój zabezpieczeń aplikacji i danych, które są niezbędnym narzędziem pracowników. W niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się pojawienia nowinek technologicznych, które będą ułatwiały taką pracę. Osobiście mam nadzieję, że praca hybrydowa wpłynie na zwiększenie ilości szkoleń i czasu poświęconego na kształcenie i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, ponieważ czynnik ludzki i błędy popełniane przez ludzi są największym zagrożeniem w świecie cyfrowym – dodaje.
Zobacz także:
Doradztwo i pomoc w przetargach związanych z IT- czytaj więcej Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa – czytaj więcej
Testy penetracyjne firmy – czytaj więcej
Analiza bezpieczeństwa sieci – czytaj więcej
Doradztwo IT – czytaj więcej
Odszyfrowywanie danych- czytaj więcej