Projekt nowej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa przyjęty przez rząd

Jak poinformował we wtorek na Twitterze, minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, rząd przyjął projekt nowej ustawy o KSC. Zgodnie z jej założeniami, w Polsce powstać ma bezpieczna sieć telekomunikacyjna wykorzystywana na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Wygląda więc na to, że nowa ustawa może wejść w życie jeszcze w tej kadencji Sejmu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministra.

Jak czytamy w komunikacie PAP, projekt zakłada powołanie operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa, który będzie wyznaczany przez premiera, Jego rolą będzie świadczenie usług telekomunikacyjnych dla podmiotów wskazanych w ustawie.

Projekt zakłada powołanie w tym celu operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa (OSSB), który będzie wyznaczany przez premiera i będzie m.in. świadczył usługi telekomunikacyjne dla wskazanych w ustawie podmiotów.

Nowa ustawa to również większe kompetencje dla Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, który będzie miał uprawnienia do wydawania ostrzeżeń o incydentach krytycznych wraz z zaleceniem określonych zachowań. Będzie on również uprawniony do wydawania rekomendacji działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, a podmioty te będą zobowiązane uwzględnić te rekomendacje podczas procesu zarządzania ryzykiem.

Więcej szczegółów na temat nowej KSC podamy już niebawem.