Rosnące zagrożenie atakami DDOS

Rośnie zagrożenie atakami typu DDOS – ostrzega Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT GOV i jednocześnie wydaje komunikat, w którym informuje o przekazaniu odpowiednich wytycznych działań wyprzedzających dla administracji państwowej i operatorów usług kluczowych. Mają one na celu minimalizować skutki ewentualnych ataków.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie gov.pl:

W związku z kolejnymi informacjami, które wpłynęły do instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, w dniu 23 marca do instytucji administracji państwowej i operatorów infrastruktury krytycznej została przekazana rekomendacja dotycząca wdrożenia ww. wytycznych, tj. zablokowania ruchu z wybranych krajów. Blokada powinna obowiązywać do 27 marca, przy czym, jeżeli zaistnieją ku temu przesłanki, może zostać wydłużona.

W przypadku, gdyby zastosowane środki okazały się niewystarczające, możliwe jest wydanie kolejnych rekomendacji dotyczących działań obronnych, w tym zablokowania całego ruchu pochodzącego spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.