Rząd wprowadził stopień alarmowy ALFA-CRP w całym kraju

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy CRP na obszarze całego kraju. Jest to informacja dla administracji państwowej oraz służb zajmujących się bezpieczeństwem o płynącym zagrożeniu i konieczności wzmożonej czujności. Instytucje publiczne zobowiązane są do wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Stopień alarmowy obowiązuje od 15.02.2022r. od godz. 23:59 do 28.02.2022r. do godziny 23:59. Jest to najniższy stopień alarmowy z czterech zawartych w ustawie z 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.
Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/stopien-alarmowy-alfa-crp-na-obszarze-calego-kraju