Rządowy projekt nowej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa wycofany z prac parlamentarnych

To już pewne, że w tej kadencji Sejmu nie uda się przeprowadzić nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Jak informowaliśmy niedawno, 11 września br. miało odbyć się wysłuchanie publiczne w tej sprawie. Z powodu wycofania z prac parlamentarnych rządowego projektu wspomnianej ustawy (druk nr 3457) wysłuchanie publiczne zostało jednak odwołane. Tym samym cały proces legislacyjny jest obecnie w zawieszeniu.

Przypomnijmy, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw miał przede wszystkim na celu wykonanie prawa europejskiego i dotyczył realizacji celów Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024. Prace nad ustawą rozpoczęły się 3 lata temu. W lipcu tego roku projekt ustawy trafił do Sejmu, gdzie skierowano go do pierwszego czytania w komisjach (Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Obrony Narodowej z zaleceniem zasięgnięcia opinii w Komisji Służb Specjalnych).

Po pierwszym czytaniu, które nastąpiło już 11 lipca, komisje zdecydowały o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego. Tymczasem 11 września do Marszałek Sejmu z upoważnienia Premiera wpłynęło pismo od Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera o wycofaniu m.in. projektu ustawy o zmianie ustawy KSC z prac parlamentarnych.

Piszemy m.in., ponieważ nie tylko nowelizacja KSC znalazła się w zawieszeniu – na mocy wspomnianego pisma z prac wycofano także projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie (druk 3282) oraz projekt ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej (druk 2861) oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające wspomnianą ustawę PKE (druk 2862).

Pozostaje nam czekać na nowy bieg wydarzeń, którego należy się zapewne spodziewać już po nadchodzących wyborach parlamentarnych.

PISMO odwołujące prace parlamentarne – czytaj