Sprawdź, czy Twoje dane nie zostały wykradzione

Nie milkną echa wycieku danych pacjentów sieci laboratoriów Alab. Po wczorajszych publikacjach firma oficjalnie potwierdziła na swojej stronie internetowej, że doszło do incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Niezależnie od przyczyn ataku ransomware warto sprawdzić czy nasze dane nie zostały udostępnione w sieci. Podpowiadamy jak to łatwo i szybko sprawdzić.

W dniu 19 listopada 2023 roku zaobserwowano próbę zmasowanego ataku na serwery spółki. Po dokonaniu analizy zdarzenia ustalono, że dostęp do znajdujących się tam danych mogły w sposób bezprawny uzyskać osoby nieuprawnione. Zespół ekspercki dokonał natychmiast analizy ryzyka incydentu zgodnie z rekomendacjami ENISA (Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji) i wstępnie oszacował wartość ryzyka jako wysoką – czytamy w komunikacie Alab.

Firma jednocześnie potwierdza zakres rozposzechnionych danych: imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania oraz wynik badania laboratoryjnego. PRzypominamy, że mowa o klientach firmy Alab, którzy korzystali z jej usług w latach 2017-2023. Alab rekomenduje m.in. zastrzeżenie swojego numeru PESEL: Sprawdź, jak zastrzec swój numer PESEL

Warto również sprawdzić czy nasze dane nie znalazły się w rękach hakerów i nie trafiły do sieci. Można to łatwo, szybko i bezpłatnie zweryfikować za pośrednictwem narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji: https://bezpiecznedane.gov.pl/

Wystarczy zalogować się do systemu poprzez bankowość elektroniczną lub profil zaufany, a następnie wpisać swój numer PESEL. Przypominamy, że analiza dotyczy ujawnionych do tej pory danych. Przestępcy grozili cyklicznym ujawnianiem kolejnych partii pozyskanych danych osobowych klientów Alab, warto zatem co kilka dni weryfikować ten stan.