Światowy Dzień Backupu

31 marca przypada Światowy Dzień Backupu. To najlepsza okazja do tego, by wykonać kopię zapasową, jeśli do tej pory nie mieliście okazji tego zrobić. Tym samym uchronicie swoje dane, takie jak zdjęcia, filmy czy ważne dokumenty przed bezpowrotną utratą.

Backup to nic innego jak kopia zapasowa danych przechowywanych na serwerze lub w komputerach. Jego celem jest zabezpieczenie danych przed utratą lub zniszczeniem. W praktyce to dodatkowa kopia plików, systemów oraz innych danych, która w razie ataku, nieszczęśliwego zdarzenia lub celowego działania umożliwia łatwe przywrócenie utraconych informacji. W obliczu dzisiejszych zagrożeń, ryzyka phishingu, warto wykonać kopię zapasową swoich danych. Dziś, dostawcy systemów operacyjnych umożliwiają tworzenie zarówno ręcznie, jak i automatycznie kopii zapasowych w telefonach. Wystarczy w tym celu wybrać odpowiednie ustawienia w telefonie.

Inną kwestią jest backup danych należących do firmy. Tu kwestia odpowiedniego zabezpieczenia danych jest regulowana przepisami RODO. Tworzenie kopii zapasowych jest koniecznością w świetle przepisów RODO, które nakładają obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych. W obliczu dzisiejszych zagrożeń związanych z cyberatakami, szczególnie ransomware, utrata, zniszczenie lub częściowe usunięcie przetwarzanych danych osobowych stają się jednym z kluczowych wyzwań i ryzyk w organizacjach.

Skuteczny backup to nie tylko sprawne przywrócenie danych, ale także kompleksowe podejście do tematu zasobów i objęcie kopią zapasową wszystkich, istotnych zasobów. W przypadku awarii lub ataku może się bowiem okazać, że nie wszystkie, kluczowe dane są zawarte w kopii, co może w praktyce uniemożliwić nam przywrócenie do działania i skutkować problemami prawnymi. Najlepszym tego przykładem jest działalność sklepów internetowych, w których kluczowym obszarem jest przechowywanie danych osobowych klientów. Nieuwzględnienie ich w kopiach zapasowych w razie cyberataku i utraty danych skutkuje naruszeniem przepisów RODO mówiących o niewywiązaniu się z obowiązku dostępności danych osobowych klientów.

Złoty standard tworzenia kopii zapasowych mówi o tzw. metodzie 3-2-1, która jest najbezpieczniejszym podejściem do polityki backupu. Polega ona na tym, żeby tworzyć i przechowywać co najmniej 3 kopie zapasowe, 2 z nich na różnych urządzeniach, a 1 z nich w inne lokalizacji, niż siedziba firmy czy serwerownia.

Nasi specjaliści zajmują się kompleksową obsługą polityki backupu zarówno w aspekcie dokumentacji, jak i prawidłowego zabezpieczenia danych. W tej kwestii służymy Państwu niezbędną pomocą.