Testy podatności i penetracyjne sposobem na podniesienie cyberbezpieczeństwa

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nakłada m.in. na samorządy szereg obowiązków. Wszystkie z nich sprowadzają się do jednego celu – minimalizowania potencjalnych ataków oraz dbania o dostępność, integralność i bezpieczeństwo danych. Skutecznym sposobem na osiągnięcie tego celu są testy podatności oraz penetracyjne, które wbrew powszechnej opinii nie są tożsamymi działaniami. I jedne, i drugie powinny należeć do standardowych, regularnych działań samorządów. Dziś, ze względu na liczne konkursy grantowe jak choćby Cyberbezpieczny Samorząd, są doskonałym sposobem na wykazanie progresu i postępu w działaniach na rzecz podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa jednostki.


Czym różnią się testy podatności oraz testy penetracyjne?


Testy podatności, nazywane również skanerami podatności, sprowadzają się do odnalezienia wszystkich luk bezpieczeństwa oraz weryfikacji czy zostały zainstalowane wszystkie poprawki producentów systemów, aplikacji i sprzętu wykorzystywanych w firmie. Tak naprawdę są dopiero wstępnym krokiem do wykonania testów penetracyjnych, czyli symulowanych ataków wykorzystujących słabości architektury informatycznej. Testy penetracyjne wykonywane są trzema dostępnymi metodami w oparciu o stopień dostępności do infrastruktury klienta – white box, grey box oraz black box. Testy wykonuje zespół wykwalifikowanych specjalistów IT, którzy posiadają bogate doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami różnej wielkości, z różnych branż. To doświadczenie pozwala na przeprowadzenie kompleksowych testów, które obejmują wszystkie, możliwie wrażliwe obszary w firmie.

Testy penetracyjne pozwalają skutecznie minimalizować takie zagrożenia, jak: ransomware, wycieki danych i pozostałe naruszenia polityk bezpieczeństwa oraz integralności danych. Co szczególnie istotne, zarówno skanery podatności, jak i testy penetracyjne podnoszą poziom cyberbezpieczeństwa oraz umożliwiają organizacjom spełnienie obowiązku zarządzania podatnościami.

Testy podatności, a Cyberbezpieczny Samorząd


Warto wykonać testy przed wdrożeniem rozwiązań zaplanowanych w konkursie grantowym Cyberbezpieczny Samorząd oraz po ich wdrożeniu? Dlaczego? W prosty sposób pozwalają na wykazanie progresu w poziomie cyberbezpieczeństwa samorządu, co – przypomnijmy – jest obowiązkiem grantobiorców.

Z pomocą specjalistów Krajowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa wykonają Państwo zarówno testy podatności, jak i testy penetracyjne metodą white box, grey box oraz black box. Służymy również pomocą w kwestii przygotowania uzasadnienia zawierającego wszelkie, techniczne zawiłości.