Alarm DELTA-CRP – czy samorządy są gotowe na jego wprowadzenie ?

Alarm CHARLIE-CRP obowiązuje na terenie całego kraju do 4 marca – biorąc pod uwagę sytuację za naszą wschodnią granicą prawdopodobnie zostanie przedłużony, jednak co w sytuacji gdy zostanie wprowadzony najwyższy, czwarty stopień CRP?

Jakie przedsięwzięcia w ramach najwyższego stopnia alarmu DELTA-CRP musi podjąć administracja publiczna ?

Należy pamiętać, że w przypadku 4 stopnia alarmu CRP, należy podjąć przedsięwzięcia ujęte we wszystkich niższych alarmach, czyli w sytuacji ogłoszenia alarmu DELTA-CRP należy przestrzegać również zaleceń z:

 • pierwszego stopnia ALFA-CRP
 • drugiego stopnia BRAVO-CRP
 • trzeciego stopnia CHARLIE-CRP

  Ponadto należy:
  1) uruchomić plany awaryjne lub plany ciągłości działania organizacji w sytuacjach awarii lub utraty ciągłości działania;
  2) stosownie do sytuacji przystąpić do realizacji procedur przywracania ciągłości działania.”

 • Źródło: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

  Warto zwrócić uwagę, że zadania w najwyższym stopniu alarmowym CRP, w przeciwieństwie do poprzednich stopni, nie mają charakteru przygotowywania na zagrożenia jednak są już odpowiedzią na wystąpienie incydentów. Dlatego bardzo istotne jest jak najlepsze przygotowanie się i wywiązanie z obowiązków z trzech niższych alarmów, które pozwolą na natychmiastowe i skuteczne wdrożenie najwyższego stopnia alarmowego CRP.

  W jakim czasie administracja publiczna jest zobowiązana wywiązać się z zadań wynikających z ogłoszonego alarmu DELTA-CRP ?

  Niezależnie, który stopień alarmowy CRP zostanie wprowadzony, w tym DELTA-CRP, administracja publiczna ma maksymalnie 12 godzin na poinformowanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o wprowadzeniu stopnia alarmowego CRP oraz przekazania raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia. Oznacza to, że działania powinny być podejmowane niezwłocznie.

  „ Po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego niezwłocznie potwierdzają Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa fakt otrzymania informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP oraz przekazują raport o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia, w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od otrzymania informacji.”
  Źródło: &4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25. Lipca 2016r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP
  Jakie ustawy i rozporządzenia regulują obowiązki wynikające z ogłoszenia alarmów CRP ?

  Podstawę prawną alarmów CRP stanowią:

 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

 • Różnica między stopniami alarmowymi i stopniami alarmowymi CRP

  Bardzo istotne jest, aby nie mylić stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP. Niestety, docierają do nas informacje i pytania, które świadczą o kompletnej nieznajomości ustawy i rozporządzenia, co w obecnej sytuacji wydaje się skrajnie niebezpieczne.
  Stopnie alarmowe ALFA, BRAVO, CHARLIE I DELTA są wprowadzane w przypadku zagrożenia terroryzmem. Stopnie alarmowe ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP, DELTA-CRP wprowadzane są w przypadku zagrożenia cyberterroryzmem.

  Zadania wynikające ze stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP są różne i dotyczą innych obszarów bezpieczeństwa.
  Jednak każdy z alarmów, niezależnie od rodzaju, może być wprowadzony:

 • na całym terytorium Polski.
 • lokalnie (np. w kilku województwach, powiatach).
 • dla wskazanych instytucji i/lub urzędów.
 • dla polskich placówek zagranicznych.

  W związku z powyższym w Polsce dzisiaj obowiązują jednocześnie:
 • na terenie całego kraju -trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP.
 • na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego- drugi stopień alarmowy BRAVO.

  Więcej o stopniach alarmowych CRP możesz przeczytać w naszym tekście:
  Trzeci Stopień Alarmowy CHARLIE-CRP- Jakie Obowiązki Stoją Przed Administracją Publiczną ?