Cyfrowy powiat 2022

 

Wsparcie cyfrowego rozwoju oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w powiatach to cel kolejnego, po trwającym wciąż konkursie Cyfrowa Gmina, programu grantowego organizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Do powiatów trafi ponad 63 mln złotych. Wnioski można składać do 11 września br.

Powiaty ubiegające się o dofinansowanie mogą zyskać od 100 do nawet 300 tysięcy złotych. To kolejny program dedykowany samorządom, tym razem wyłącznie powiatom, którego celem jest zwiększenie szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa oraz podniesienie kompetencji powiatów w obszarze zdalnej obsługi interesantów. Konkurs nie jest adresowany do miast na prawach powiatu.

Cyfrowy powiat – cele konkursu

 

Główne obszary, na które będzie można przeznaczyć uzyskane dofinansowanie zostały podzielone na 4 obszary. Są to:
1. Cyfryzacja biur / jednostek publicznych / jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) – zakup sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy, stacje robocze, skanery, podpisy kwalifikowalne, czytniki itp. oraz zakup usług chmurowych.
2. Zakup sprzętu IT dla szkół, placówek specjalnych, domów dziecka, pieczy zastępczej oraz domów pomocy społecznej.
3. Edukację cyfrową poprzez szkolenia stacjonarne i on-line dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz zaawansowanych usług cyfrowych.
4. Analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Wzorem konkursu Cyfrowa Gmina obowiązkowe będzie przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej. Ponadto dopuszcza się zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup usług w tym zakup usług doradczych.

Cyfrowy powiat audyt cyberbezpieczeństwa

 

Konkurs trwa do 11 września br i w przeciwieństwie do konkursu Cyfrowa Gmina nie będzie dzielony na rundy. Nabór będzie realizowany w trybie ciągłym, tzn. po złożeniu wniosku będzie on weryfikowany w trakcie trwania naboru.

Cyfrowy powiat wniosek

 

Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą Generatora Wniosków Grantowych, zamieszczonego na stronie internetowej Platforma do generatora wniosków – kliknij tutaj
Wzór wniosku – kliknj tutaj

Cyfrowy powiat grant kontakt

 

Pytania dotyczące konkursu lub sposobu składania wniosku można zadawać mailowo lub dzwoniąc na infolinię. Infolinia działa w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku*:
Tel.: +48 42 631 21 05
e-mail: [email protected]


Instrukcja przygotowania wniosków – kliknij tutaj
Regulamin konkursu – kliknij tutaj
Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa – kliknij tutaj

Referencje
Poznaj samorządy, w których przeprowadziliśmy już audyt cyberbezpieczeństwa