Dedykowany zespół ds. cyberbezpieczeństwa posiada ⅓ polskich firm

Transformacja cyfrowa w polskich firmach opiera się głównie na rozwiązaniach chmurowych. Z kolei zaledwie ⅓ przedsiębiorstw posiada dedykowany zespół ds. cyberbezpieczeństwa. Takie wnioski wypływają z raportu Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu opracowanego przez firmę badawczą KPMG oraz Microsoft.

Transformacja cyfrowa oraz cyfryzacja to dla wielu firm wciąż temat mało znany i traktowany po macoszemu. Według badań KPMG zaledwie 25 proc. firm posiadało na początku roku gotowy dokument dotyczący transformacji cyfrowej w firmie.

Wykorzystany w badaniu wskaźnik Monitora wynosi 4,8 pkt w skali 10. Łączny wynik Polski 41 pkt plasuje nas daleko od unijnej średniej, która wynosi 50,7 pkt. W rankingu wyprzedzamy jedynie Grecję, Bułgarię oraz Rumunię. Najkorzystniej w badaniach wypada polski sektor finansowy, w którym rozwiązania cyfrowe są już standardem, nie regułą. Stanowią nawet niejednokrotnie wzór do naśladowania dla innych krajów.

Dane przechowywane w chmurze to najpopularniejsze rozwiązanie cyfrowe stosowane przez 63 proc. polskich firm. Tym wynikiem jednak i tak plasujemy się na końcowych miejscach w porównaniu z krajami unijnymi. Poza chmurą uczestnicy badań wskazywali również na wdrożenie aplikacji na telefony (57 proc.) oraz proces decyzyjny wspomagany komputerowo – 42 proc.

Umiarkowane przekonanie o cyberbezpieczeństwie wykazało tylko 42 proc. menedżerów firm. Dedykowany zespół, który zajmuje się kwestiami cyberbezpieczeństwa w firmie posiada tylko 30 proc. z nich, wyjątkiem są podmioty z branży mediów, komunikacji i technologii informacyjnych, gdzie takowy zespół posiada już 59 proc. firm. We wspomnianej już branży finansowej wynik ten jest jeszcze wyższy i wynosi 78 proc.