DSA wszedł w życie – co to oznacza dla Ciebie?

Unijny Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act, DSA) zaczął obowiązywać w Unii Europejskiej. Główną ideą wprowadzenia regulacji jest większa ochrona użytkowników w sieci, a także skonkretyzowanie zasad dotyczących nielegalnych treści w internecie oraz ich moderowania. Adresatami dokumentu są tzw. dostawcy usług pośrednich, czyli m.in. serwisy społecznościowe, platformy handlu elektronicznego oraz hostingodawcy.

Jakie obowiązki nałożone zostały na platformy:?

– stworzenie systemu raportowania nielegalnych treści

– zakaz wykorzystywania danych osób nieletnich oraz wrażliwych danych osobowych do profilowania w celach reklamowych

– sprawne usuwanie nielegalnych treści w internecie

– wprowadzenie prawa użytkownika do odwołania się od decyzji platformy

– konieczność uzasadnienia przez platformę decyzji o zablokowaniu lub usunięciu treści użytkownika

– stworzenie wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg

– obowiązek udostępnienia przez platformy zasad moderacji treści oraz działania algorytmów

Jak sytuacja wygląda w Polsce? W naszym kraju postanowienia DSA wdroży nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W tej sprawie, na początku stycznia br., odbyły się szerokie konsultacje społeczne. Z ich wynikami można zapoznać się na stronie internetowej MInisterstwa Cyfryzacji.

Będziemy na bieżąco śledzić proces legislacyjny i przekazywać Państwu niezbędne informacje.