Państwo inteligentnej cyfryzacji – za nami konsultacje społeczne na PGE Narodowym

Z wielkim zainteresowaniem i nieukrywaną ciekawością odliczaliśmy dni do konsultacji społecznych dotyczących strategii cyfryzacji Polski, które odbyły się w ostatni piątek, 20 czerwca na PGE Narodowym. Zakrojone na szeroką skalę konsultacje społeczne przyciągnęły na Stadion Narodowy ekspertów ds. nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa z wielu przedsiębiorstw. Na wydarzeniu nie mogło oczywiście zabraknąć naszych przedstawicieli.

Cieszy fakt, że resort cyfryzacji prowadzi tak otwartą politykę działania, zapraszając do rozmów ekspertów ds. nowych technologii, cyberbezpieczeństwa czy też zarządzania danymi. Włączenie w proces przygotowywania strategii cyfryzacji, a co za tym idzie w dalszym kroku prawodawstwa daje nadzieję na przygotowanie spójnych i mądrych rozwiązań. Na opracowanie prawa, które realnie wpłynie na rozwój cyfryzacji, usprawnienie wielu procesów i poprawę jakości życia obywateli.

Spotkanie otworzył inicjator całego wydarzenia, czyli Krzysztof Gawkowski, który przywitał wszystkich uczestników konsultacji. Nie tylko tych zgromadzonych na Narodowym, ale także licznych obserwatorów, którzy mogli śledzić spotkanie dzięki transmisji on-line.

Całodniowe spotkanie sprowadzało się do szerokich dyskusji w ramach sześciu paneli tematycznych. Pierwsza debata dotyczyła usprawnienia cyfryzacji państwa, a także wniosków i spostrzeżeń na temat tego w jaki sposób zmienia się system walki z cyberzagrożeniami i jak go dalej usprawniać. Uczestnicy spotkania w kolejnym panelu dyskutowali o tym, jakie powinny być ambicje Polski w obszarze SI czy technologii kwantowych, a także jak wspierać upowszechnianie nowoczesnych technologii i stymulować innowacyjność. Nie zabrakło rozmów na temat sposobów na zmniejszenie deficytu kompetencji cyfrowych Polaków – w tej właśnie sprawie ruszają nowe programy grantowe Ministerstwa Cyfryzacji, o których napiszemy w osobnym materiale.

Eksperci dzielili się również swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak zmienić zakres nauczania, by realnie wdrażać ludzi do świadomego i ostrożnego korzystania z technologii, jak zwiększyć dostępność i popyt na szerokopasmowy internet oraz jak długofalowo finansować rosnące koszty budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Popołudniowe rozmowy skupiły się wokół tematu otwierania danych, sposobów na dalszy rozwój wykorzystania ich w administracji publicznej oraz wdrażania chmury w administracji.

Spotkanie zwieńczyło podsumowanie wszystkich, sześciu paneli dyskusyjnych. Jak podkreślali przedstawiciele resortu cyfryzacji wszystkie wnioski z rozmów będą wzięte pod uwagę w kolejnych pracach nad prawodawstwem i strategiami wypływającymi z MC.