Pierwsze diagnozy cyberbezpieczeństwa za nami

Trwa konkurs Cyfrowa Gmina. Wiele gmin z całej Polski przystąpiło do konkursu i uzyskało wsparcie finansowe na szeroko rozumianą cyfryzację urzędów oraz wzmocnienie kompetencji cyfrowych pracowników. Kluczowym wymogiem możliwości skorzystania z bezzwrotnego dofinansowania jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa gminy.

Kilka audytów cyberbezpieczeństwa nasz zespół ma już za sobą. Poprzedziły je wielodniowe przygotowania, a także szereg analiz przeprowadzanych już na miejscu, w danej gminie. Co istotne, pracownicy Krajowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa odpowiedzialni za realizację audytów współpracę z daną gminą wieńczą przeprowadzeniem szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników.

Miłym wspomnieniem i potwierdzeniem rzetelnego podejścia do tematu, co jeszcze bardziej mobilizuje nas do wytężonej pracy, są referencje uzyskane od jednego z naszych klientów – gminy Dobrzeń Wielki.

Dziękujemy za tak miłe słowa i cieszymy się, że mogliśmy pomóc.