Projekt i konkurs Cyfrowa gmina

Nawet do 2 mln zł dofinansowania mogą zyskać gminy w ramach programu Cyfrowa Gmina, którego pierwsza runda wystartowała 18 października. Konkurs grantowy wychodzi naprzeciw problemom cyfrowym, z jakimi nierzadko borykają się średnie i mniejsze gminy w Polsce. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie przez gminy audytu, diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Konkurs Cyfrowa Gmina jest pierwszym programem uruchomionym w ramach Polskiego Ładu i stanowi część programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Epidemia koronawirusa i konieczność pracy zdalnej uwidoczniły, że nie wszystkie gminy poradziły sobie dobrze z tym tematem. Powodem były nie tylko braki sprzętowe, kadrowe, czasem niekompetencje pracowników w obszarze cyfrowym. Projekt Cyfrowa Gmina ma wspomniane luki wypełnić.

Co istotne, gminy otrzymują dofinansowanie do 100 proc. wydatków kwalifikowanych, nie są zatem potrzebne środki własne. Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 tys. zł, natomiast maksymalna to aż 2 mln zł.

Diagnoza cyberbezpieczeństwa – na co można zyskać dofinansowanie?

Środki uzyskane w ramach konkursu Cyfrowa Gmina będzie można spożytkować na wiele sposobów m.in. na:
– cyfryzację urzędów oraz jednostek samorządu terytorialnego w postaci zakupu sprzętu IT, oprogramowania oraz niezbędnych licencji m.in. do realizacji pracy zdalnej oraz e-edukacji;
– edukację i szkolenia pracowników JST w zakresie obsługi sprzętu i nowo zakupionego oprogramowania;
– analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich systemów informatycznych działających w ramach samorządu;

Cyfrowa gmina audyt i diagnoza cyberbezpieczeństwa

Wnioski mogą składać wszystkie gminy w Polsce – szczegółowy harmonogram będzie przedstawiony 18 października w dniu uruchomienia pierwszej z trzech rund konkursu. Nabór w ramach pierwszej rundy potrwa miesiąc. Terminarz kolejnych rund będzie podany później. Nabór wniosków ma odbywać się drogą elektroniczną, a środki mają być wypłacane w możliwie jak najszybszym terminie.

Jak już wspomnieliśmy i co podkreślają rządowi inicjatorzy projektu, warunkiem udziału w konkursie jest poddanie się audytowi, diagnozie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Warto w tym miejscu dodać, iż wspomniana w dokumentach konkursowych diagnoza cyberbezpieczeństwa tak naprawdę sprowadza się do wykonania audytu cyberbezpieczeństwa. Zmiana dotyczy wyłącznie nazewnictwa, ale dotyczy tego samego działania. Gmina musi sfinansować taki audyt (diagnozę) w wybranej przez siebie firmie komercyjnej. Co istotne, gmina, która uzyska wsparcie musi przeznaczyć min. 30 proc. pozyskanych środków na zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Audyt cyfrowy w ramach konkursu Cyfrowa gmina

Wymogiem koniecznym udziału w konkursie jest przeprowadzenie przez gminę audytu cyberbezpieczeństwa, który ma być wykonany przez firmę komercyjną. Z jakimi zagadnieniami będą musieli zmierzyć się audytorzy? Jak czytamy w “Załączniku nr 8 do oceny JST w_konkursie Cyfrowa Gmina” firma audytorska zmierzy się z wieloma zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem. Jednym z kluczowych zagadnień jest opracowanie, ustanowienie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, jego bieżący monitoring i przegląd. Dokument wspomina również o inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, przeprowadzaniu okresowych analiz ryzyka, szkoleniach i uświadamianiu pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, zabezpieczaniu nieautoryzowanego dostępu, zabezpieczaniu informacji, zawieraniu w umowach serwisowych wątków na temat bezpieczeństwie. Wreszcie, wspomina o aktualizacji oprogramowania, minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii systemu, zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych oraz wykonywaniu audytu bezpieczeństwa informacji nie rzadziej, niż raz na rok. Te wszystkie obszary muszą znaleźć się pod opieką samorządów i na te właśnie cele gmina musi spożytkować ⅓ otrzymanych środków.
Wykonaj audyt (diagnozę) cyberbezpieczeństwa w KICB – zgłoś się i wyskać profesjonalne wsparcie

Konkurs Cyfrowa gmina to nie tylko wsparcie finansowe dla gmin w obszarze cyfrowym, ale również czas weryfikacji tego jak polskie gminy radzą sobie w temacie cyberbezpieczeństwa. Dokumenty i analizy, które gminy przekażą w ramach konkursu przeanalizuje NASK, czyli państwowy instytut badawczy, który opracuje raport na temat stanu cyberbezpieczeństwa w gminach całej Polski. Szykuje się zatem ciekawe opracowanie, którego wnioski z pewnością Państwu przedstawimy.
Regulamin konkursu
Wzór umowy konkursowej
Arkusz do oceny JST