Bon na cyfryzację 2024

Właśnie zakończył się nabór grantów na szeroko rozumianą transformację cyfrową w ramach konkursu “Bon na cyfryzację” w województwie podlaskim. Niebawem pojawią się kolejne granty na cyfryzację również w innych województwach, dlatego już dziś warto zapoznać się z zasadami konkursu. Kto może skorzystać z dofinansowania i na co przyznawane są środki? Zapraszamy do lektury.

Bony na cyfryzację 2024

Przypominamy, że w ramach współpracy oferujemy Państwu nie tylko usługi dofinansowywane w ramach projektu, ale także kompleksową realizację usługi – począwszy od wyboru produktów/ usług najbardziej optymalnych dla Państwa potrzeb, napisania wniosku, po rozliczenie grantu we właściwej jednostce prowadzącej konkurs i zamknięcie projektu, z zachowaniem wszelkich norm i wymogów w zakresie trwałości projektu.

Dotacje na cyfryzację

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach programu “Bon na cyfryzację”?: – zakup oprogramowania branżowego i zaawansowanego (jako wartości niematerialnych i prawnych, w tym w formie licencji oraz innych praw własności intelektualnej), prowadzącego do realizacji celów określonych w pkt 2.1 i 2.3,
– zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfrowego, w formie usług programistycznych lub usług dostosowujących gotowe oprogramowanie do specyfiki działalności wnioskodawcy i prowadzących do realizacji celów określonych w pkt 2.1 i 2.3,
– nabycie nowych środków trwałych, niezbędnych do cyfryzacji przedsiębiorstwa w obszarze produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego z wyłączeniem nieruchomości oraz środków transportu zaliczonych do Grupy VII Klasyfikacji Środków Trwałych. Wydatki kwalifikowane na nabycie środków trwałych mogą stanowić do 20% wartości wydatków kwalifikowanych, o których mowa w podpunktach 1) i 2)
– zakup usług szkoleniowych z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego w przedsiębiorstwie. Wydatki te mogą stanowić do 10% wartości wydatków kwalifikowanych, o których mowa w podpunktach 1) i 2).i dotyczyć szkolenia pracowników Wnioskodawcy, bądź jego kadry zarządzającej

Bony na transformację cyfrową – pomoc w pozyskiwaniu grantów unijnych

Przypominamy również, że nasza firma zatrudnia ekspertów, którzy posiadają bogate doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji oraz prowadzeniu projektów unijnych, a także ich rozliczaniu, audytowaniu, kontroli i zakończeniu. Nasza ekipa to ludzie, którzy pracowali zarówno po stronie urzędów przyznających dotacje (tzw. instytucji pośredniczących czy wdrażających), jak i po stronie beneficjentów realizujących projekty. To unikalne „kombo” daje możliwość spojrzenia z każdej strony na dany projekt/pomysł i pozwala zoptymalizować skierowane dla Państwa wsparcie oraz „szytą na miarę” ofertę. Zapraszamy do kontaktu.