Stopnie alarmowe CHARLIE-CRP i BRAVO przedłużone

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP będzie obowiązywał w całej Polsce do 31 marca – informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na mocy zarządzenia Premiera Mateusza Morawieckiego, również do końca marca, przedłużone zostało obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Dla wyjaśnienia dodajmy, iż stopień alarmowy CRP odnosi się do zagrożeń w cyberprzestrzeni, a stopień alarmowy wyłącznie do niebezpieczeństw o charakterze stricte terrorystycznym.

Trzeci stopień alarmowy CRP wprowadza się w przypadku :
„ 1) wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:
a) bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo
b) bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo
c) bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.”
Art. 15 pkt. 5 Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z dnia 10 czerwca 2016r.

Należy pamiętać, że w przypadku 3 stopnia alarmu CRP, należy podjąć przedsięwzięcia ujęte we wszystkich niższych alarmach, czyli w sytuacji ogłoszenia alarmu CHARLIE-CRP należy przestrzegać również zaleceń z drugiego stopnia BRAVO-CRP oraz pierwszego stopnia ALFA-CRP.

Jakie konkretnie obowiązki stoją przed administracją publiczną w związku z alarmem CHARLIE-CRP pisaliśmy w tym materiale: Zobacz więcej – kliknij tu