Zmiana terminu naboru wniosków w konkursie Cyberbezpieczny Samorząd

Do 30 listopada do godz. 16.00 wydłużono termin na składanie wniosków konkursowych w programie Cyberbezpieczny Samorząd. O zaktualizowaniu terminu poinformowali właśnie organizatorzy konkursu na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Przypomnijmy, że program Cyberbezpieczny Samorząd adresowany jest do gmin i powiatów na terenie całej Polski. Celem projektu jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego. Wnioskodawcy mogą otrzymać nawet 850 tys. zł na zakup produktów i usług, które zwiększą cyberodporność wspomnianych jednostek w różnych aspektach. Grantobiorcy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego, a na wydatkowanie pozyskanych środków mają czas do końca czerwca 2026 roku.

Jednym z kryteriów udziału w konkursie jest przeprowadzenie przez JST zarówno po podpisaniu umowy o udzieleniu grantu, jak i w momencie składania wniosku rozliczającego grant Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji o konkursie, wydatkach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w projekcie przeczytają Państwo pod poniższym linkiem: TEKST – czytaj więcej