Audyt KRI dla JST

Audyt KRI dla JST

Audyt KRI dla JST

Krajowy Instytut Cyberbezpieczeństwa oferuje przeprowadzenie audytu zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności w Jednostkach Samorządów Terytorialnych, które są zobowiązane do wykonywania go co najmniej raz w roku.

Audyt KRI nie tylko da korzyść wywiązywania się z obowiązku nałożonego przez rozporządzenie, ale przede wszystkim pozwoli Twojemu urzędowi zwiększyć bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.
Audyt przeprowadzony przez Instytut gwarantuje rzetelność i prawidłowość jego wykonania zgodnie z wymaganiami rozporządzenia, a także pozwoli na przygotowanie Urzędu do kontroli przez jednostkę nadzorującą. Audyt KRI jednostka może wykonać samodzielnie jednak przeprowadzany przez niezależnych ekspertów daje zawsze bezstronne i miarodajne wyniki.

Dzięki opracowanemu raportowi, który zawiera wyniki oraz zalecenia przedstawione zrozumiałym językiem również dla osób nietechnicznych jednostka będzie mogła podjąć skuteczne kroki do wyeliminowania nieprawidłowości oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

3 kroki naszych działań związanych z audytem KRI w Twoim urzędzie :</ b>

Przygotowanie do audytu
Wykonanie audytu
Raport z rekomendacjami

Wsparcie poaudytowe

Krajowy Instytut Cyberbezpieczeństwa oferuje również usługę wsparcia i działań po audytowych, które pozwolą doprowadzić JST do wymaganego poziomu bezpieczeństwa i spełniania wymogów KRI.
Wsparcie może polegać m.in. na
sporządzeniu dokumentacji w postaci polityk i procedur,
doradztwa IT/ asysty technicznej.<br.
Przeprowadzenia szkoleń