Szkolenia z dofinansowaniem Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szkolenia z dofinansowaniem  Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowe urzędy pracy wspierają finansowo przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących wg ustalonych priorytetów na dany rok. Jednym z tych priorytetów jest właśnie cyberbezpieczeństwo – niezwykle ważna dziedzina naszego życia zarówno prywatnego jak i w otoczeniu biznesowym.

Co to jest KFS?

 

W skrócie jest to fundusz celowy, który począwszy od 2014 r. corocznie zasilany jest ze składek pracodawców na Fundusz Pracy. O dofinansowanie z tego funduszu mogą starać się zarówno podmioty sektora publicznego, jak i przedsiębiorcy prywatni oraz fundacje.

W jakiej wysokości możemy otrzymać środki?

80% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej, niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – jednak nie więcej, niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Na co można dostać dofinansowanie w ramach KFS?

 

Regulacje prawne KFS nie wskazują ograniczeń. Tematyka szkoleń może być dowolna, jednak związana przynajmniej z jednym z priorytetów warunkujących dystrybucję środków z funduszu na dany rok budżetowy:
– w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy,
– w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
– osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych,
– w zakresie umiejętności cyfrowych
– osób pracujących w branży motoryzacyjnej
– osób po 45 roku życia
– skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców
– w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach

 

Możesz ubiegać się o dofinansowanie szkoleń prowadzonych w dowolnej formule – stacjonarnie, zdalnie czy też na platformie e-learningowej – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne (w tym także wyjazdowe z noclegiem w cenie).
Wybierz nasze szkolenia, a my wspomożemy Cię w formalnościach związanych z wypełnieniem i złożeniem, a także rozliczeniem wniosku o dofinansowanie z KFS.

Skorzystaj z dofinansowania:
✔️ Wybierz pracowników
Wytypuj pracowników Twojej firmy, którzy mają wziąć udział w szkoleniu z zakresu cyberbezpieczeństwa

✔️ Dopasuj szkolenie
dopasuj szkolenie z koordynatorem ds. szkoleń KICB
Wizytówka KICB w KFS

✔️ Uzupełnij i podpisz wniosek – poniżej znajdziesz niezbędne dokumenty wraz z instrukcją wypełnienia. UWAGA! Dla Twojej wygody możemy formalności związane z wypełnieniem wniosku wziąć również na siebie!
Wzór wniosku
Instrukcja wypełnienia wniosku
Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji
Załącznik o pomocy de minimis

✔️ Złóż wniosek do PUP

✔️ Decyzja o przyznaniu finansowania z KFS

Pamiętaj, by rozliczyć i uzupełnić dokumenty w PUP po otrzymaniu dofinansowania i odbyciu szkolenia w KICB – pomożemy ze wszystkim- jesteśmy tu dla Was.