Pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych – dotacje dla firm

Pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych  – dotacje dla firm

W 2024 roku, w ramach funduszy unijnych, mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z dotacji na szeroko pojętą cyfryzację swoich firm, ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa. Dopasowując się do Państwa potrzeb poszerzyliśmy swoją ofertę o wsparcie eksperckie w procesie pozyskiwania dotacji zarówno z funduszy krajowych, jak i ze środków unijnych. Doświadczenie i wiedza naszych ekspertów sprawiły, że pozyskaliśmy już ponad 2,1 mln PLN bezzwrotnych dotacji unijnych, a zadowoleni klienci cyklicznie do nas wracają.

Wsparcie podmiotów gospodarczych w pozyskiwaniu funduszy dotacyjnych, grantów itp. z UE i z budżetu państwa

Prowadzisz przedsiębiorstwo? Szukasz dodatkowego wsparcia finansowego dla swoich pomysłów, nowych gałęzi rozwoju czy wzrostu kompetencji swoich pracowników ? Zgłoś się do nas! Oferujemy pełen pakiet usług związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych oraz dotacji czy grantów z innych źródeł. Piszemy wnioski o dofinansowania unijne dla firm z różnych branż z terenu całego kraju. Pozyskujemy dotacje unijne na różne cele, jednak ze szczególnym uwzględnieniem tematyki cyberbezpieczeństwa i ogólnie pojętego rozwoju cyfrowego.
To od Twoich potrzeb zależy, na jakie cele chcecie pozyskać dofinansowanie. Wystarczy, że przedstawisz nam swoje potrzeby, a my dobierzemy najlepsze dostępne w danym momencie rozwiązanie.

Pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich

W celu zdiagnozowania Państwa potrzeb proponujemy przeprowadzenie audytu potrzeb cyfrowych, który wskaże w jakich obszarach potrzebują Państwo wsparcia. Na podstawie wyników z audytu przygotujemy plan rozwoju cyfryzacji. Pozyskanie środków na dofinansowanie planu rozwoju cyfryzacji dla Państwa firmy jest następnym elementem działań.

W tym zakresie oferujemy kompleksową usługę doradztwa składającą się z:
– monitorowania programów unijnych oraz krajowych i doborze odpowiedniego konkursu do rodzaju planowanej inwestycji;
– doradztwa w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania, a następnie – w celu złożenia wniosku o dofinansowanie – przygotowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej oraz złożenie wniosku za pomocą dedykowanych do tego systemów teleinformatycznych.

Po otrzymaniu dofinansowania zajmiemy się również koordynacją działań w zakresie realizowanego projektu a także jego rozliczeniem we właściwej jednostce prowadzącej konkurs i zamknięciem projektu, z zachowaniem wszelkich norm i wymogów w zakresie trwałości projektu.

Nasze usługi są spersonalizowane – dopasowujemy je do indywidualnych potrzeb Klienta.

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Nasza firma zatrudnia ekspertów, którzy posiadają bogate doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji oraz prowadzeniu projektów unijnych, a także ich rozliczaniu, audytowaniu, kontroli i zakończeniu. Nasza ekipa to ludzie, którzy pracowali zarówno po stronie urzędów przyznających dotacje (tzw. instytucji pośredniczących czy wdrażających), jak i po stronie beneficjentów realizujących projekty. To unikalne „kombo” daje możliwość spojrzenia z każdej strony na dany projekt/pomysł i pozwala zoptymalizować skierowane dla Państwa wsparcie oraz „szytą na miarę” ofertę.

Jako podstawę udanego wniosku o dofinansowanie należy wymienić CIEKAWY POMYSŁ, wprowadzający coś nowego na rynek, dla którego znajdziemy odpowiedni program dotacyjny. Brak pieniędzy nie jest tu żadną przeszkodą. To my jesteśmy od tego, by je dla Państwa zdobyć.

Pisanie wniosków o dotacje, pozyskiwanie funduszy unijnych – dlaczego my?

– doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych i pozaunijnych z poziomu beneficjenta, ale również Instytucji Pośredniczącej i Wdrażającej w systemie realizacji funduszy UE,

– doświadczenie w ocenie projektów do dofinansowania składanych w naborach konkursowych z poziomu eksperta oceniającego ww. wnioski

– ponad 17-letnia współpraca z Instytucją Zarządzającą tj. ministrem właściwym do sp. funduszy unijnych

– realizacja z sukcesem powyżej zakładanych celów projektów, które były opóźnione wg zapisów harmonogramu realizacji o 1,5-2 lata

– realizacja projektów z wielu gałęzi gospodarki – edukacja, zdrowie, wykluczenie społeczne, inwestycje drogowe, rozwój MŚP, sport

– pełnienie funkcji koordynatora i kierownika projektów realizowanych w ramach ww. dziedzin

– zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej na stanowisku głównego specjalisty ds. funduszy UE

– pełnienie funkcji kierowniczej nad zespołem projektowym

– pozyskanie funduszy na realizację projektów w wysokości od 300 tys. zł do ponad 24 mln zł

– praca nad przygotowywaniem dokumentacji programowej w ramach perspektywy 2007-2013 oraz 2014-2020

– realizacja projektów w ramach środków przedakcesyjnych

– uczestnictwo w licznych grupach roboczych w Instytucji Zarządzającej tj. obecnie Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej

– organizacja i uczestnictwo w wizytach studyjnych w innych krajach w ramach realizowanych przez nie projektów UE – międzynarodowa wymiana doświadczeń

– przygotowywanie instrukcji wykonawczych dla instytucji pośredniczącej i wdrażającej w procesie funduszy UE

– uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach międzynarodowych w tematyce funduszy (Bruksela, Kopenhaga, Mediolan) potwierdzone certyfikatami uczestnictwa

– współpraca z instytucjami prowadzącymi konkursy: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych itp.

– certyfikowane kursy zarządzania projektami, studia z zakresu administrowania funduszami UE

– biegła znajomość systemów teleinformatycznych ds. obsługi wniosków : LSI, SL2014, WITKAC, SOWA itp.

Zadzwoń do nas pod numer + 48 22 872 02 89 lub napisz: [email protected] i umów się na niezobowiązujące spotkanie konsultacyjne.
Nasz ekspert w zakresie pozyskiwania dotacji dla firm – Iwona Barańska
Telefon: 22 417 03 50.