Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Zapewnienie właściwej ochrony informacji w firmie lub organizacji to złożony proces. Krajowy Instytut Cyberbezpieczeństwa oferuje kompleksową usługę, w której mieści się nie tylko sam audyt SZBI, ale także opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w tym między innymi wprowadzenie lub aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji (PBI), analizy ryzyka (w tym opracowanie i wdrożenie metodyk), audyt zgodności KRI/uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów, (re‑) oraz certyfikacja SZBI na zgodność z normami.

Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Informacja to niezbędny element funkcjonowania firmy, nic więc dziwnego, iż powinien on podlegać wyjątkowej ochronie. Zgodnie z normą ISO mowa bowiem nie tylko o klasycznej informacji zawartej na papierze, ale także tej w postaci wiedzy pracowników oraz informacji cyfrowych, różnego rodzaju plikach przechowywanych w różnych systemach. Tylko takie całościowe podejście do informacji zapewnia właściwą ochronę danych oraz umożliwia sprawne działanie organizacji w razie ataku i zminimalizowanie ewentualnych strat w wyniku zdarzenia.
Do czego tak naprawdę sprowadza się System zarządzania bezpieczeństwem informacji ? SZBI to tak naprawdę strategia, plan działania, którego celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony informacji znajdujących się w firmie. Działania związane z opracowaniem strategii sprowadzają się zaś do opracowania planu działań oraz procedur w celu zminimalizowania ryzyk związanych z naruszeniem poufności danych zarówno materialnych, jak i tych w chmurze. Efektem przygotowania strategii jest zmniejszenie ryzyk w razie zagrożenia i ochrona przed najmniej przyjemnymi skutkami ataku, czyli przerwaniem ciągłości prowadzenia działalności, stratami finansowymi i wizerunkowymi.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI zgodny z normą ISO 27001

Złotym standardem w obszarze ochrony informacji jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001. Przypomnijmy, że norma ISO 27001 to wiodąca norma międzynarodowa opracowana przez wiodących ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji. Ma ona zastosowanie w każdej branży i każdej wielkości firmy, instytucji czy organizacji. ISO 27001 oparte jest na procesie zarządzania ryzykiem: dowiedz się gdzie są zagrożenia, a następnie systematycznie przeciwdziałaj. Norma określa minimalny zestaw polityk, procedur, planów, zapisów i innych udokumentowanych informacji, które są niezbędne, aby zapewnić zgodność. SZBI opracowany zgodnie z ISO 27001 to optymalne rozwiązanie zapewniające poufność, integralność i dostępność informacji, których ochrona jest obecnie naturalnym wymogiem naszych czasów.
Nasi specjaliści służą Państwu niezbędną pomocą również w kwestii wdrożenia ISO 27001 w Państwa organizacji. Możemy zająć się wyłącznie opracowaniem dokumentacji, bądź pójść krok dalej i skutecznie wdrożyć je w życie.

Jak wygląda audyt i opracowanie dokumentacji SZBI

Audyt SZBI wykonany zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką podzielony jest na następujące etapy:
Planowanie – ustanowienie SZBI (Planowanie) – polega na przygotowaniu niezbędnych procedur i procesów istotnych z punktu widzenia ochrony informacji w firmie.

Wdrożenie SZBI (Wykonanie) – implementacja zaplanowanych zabezpieczeń i procedur oraz korzystanie z nich w celu dalszej ochrony zasobów.

Monitorowanie i przegląd SZBI (Sprawdzanie) – to etap polegający na weryfikacji wdrożonych rozwiązań w celu oceny ich skuteczności oraz wypracowania ewentualnych poprawek doskonalących system.

Utrzymanie i doskonalenie SZBI (Doskonalenie) – działania mające na celu wyeliminowanie przyczyn wykrytych błędów. Podejmowane są one na skutek przeprowadzonego audytu, który powinien być stałym, cyklicznym działaniem. SZBI zakłada bowiem ciągłe doskonalenie procedur w zakresie ochrony firmowych danych.