Ustawa KSC audyt dla JST

Ustawa KSC audyt dla JST

Zgodność KSC w JST

Jednostki Samorządu Terytorialnego są zobligowane do spełniania wymagań ustawy o Krajowym Rejestrze Cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 roku. Aby spełniać wymagania JST musi posiadać udokumentowane procedury i działania, które podjęła zgodnie z ustawą. Krajowy instytut cyberbezpieczeństwa sprawdzi czy JST spełnia wymagania ustawy o KSC, ale również opracuje politykę zarządzania incydentami dla Twojego urzędu zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Ustawa KSC audyt

Co wchodzi w skład polityki zarządzania incydentami ?
– procedura wyznaczania i zgłaszania osoby kontaktowej z odpowiednim CSIRT

– procedura zgłaszania incydentu wraz z wyznaczeniem kanału i formy zgłaszania zdarzeń przez pracowników

– procedura ewidencji incydentów

Dlaczego istotne jest utworzenie polityki zarządzania incydentami ?

– Spełnianie wymogów ustawy o KSC
– Uporządkowanie i usystematyzowanie procesów w JST
– Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w formie kompleksowej usługi, która obejmuje sprawdzenie i sprostowanie niezgodności w wykonywaniu obowiązków nakładanych na Gminę wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa albo potrzebujesz wsparcia tylko w konkretnym obszarze związanym z wymogami KSC to skontaktuj się z nami.

Audyt KSC